Pågående projekt

Kv Vattuormen
Totalrenovering av fastighet totalt 31 lägenheter.
Beställare: IF Metall/Savills.
Projektledare: Paul Åkerlunds Projektledning AB

Västerviks Badhus
Restaurering - återskapande av Västerviks gamla badhus.
Beställare: Slottholmen