Pågående projekt

Västerviks Badhus
Restaurering - återskapande av Västerviks gamla badhus.
Beställare: Slottholmen

Vita Staden, Hammarbyhöjden